Kupno mieszkania czy innej nieruchomości wiąże się ze sporym wydatkiem, który często poprzedzony jest zaciągnięciem kredytu. Osoby, które decydują się na taką inwestycję, powinny wziąć pod uwagę, że  cena lokalu nie jest jedyną, którą będą musiały pokryć. Zakup mieszkania lub domu wiąże się również z podatkami i innymi opłatami. Jakie koszty muszą ponieść osoby kupujące nieruchomość?

Jakie podatki muszą opłacić kupujący nieruchomość? 

Decydując się na kupno mieszkania czy innej nieruchomości należy liczyć się z dodatkowymi kosztami. Mowa tutaj przede wszystkim o podatkach. W zależności od tego, jaka nieruchomość jest przedmiotem transakcji, kupującego mogą obowiązywać inne podatki i inne stawki:

  • podatek VAT – dotyczy wyłącznie kupujących nowe mieszkania od dewelopera i może wynosić 8% (mieszkania o maksymalnej powierzchni 150 m2 i domu o maksymalnej powierzchni 300 m2) albo 23% (mieszkania o powierzchni przekraczającej 150 m2 i domy, których powierzchnia przekracza 300 m2). Warto nadmienić, że osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą odliczyć podatek,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych, który jest podatkiem od transakcji dokonywanej w formie aktu notarialnego. Wysokość podatku zależy od rodzaju czynności prawnej i wartości rynkowej nieruchomości, która jest podana przez strony transakcji i wynosi 2% wartości lokalu. Podatek od czynności cywilnoprawnych odprowadza notariusz do urzędu skarbowego.

Dodatkowe koszty związane z kupnem nieruchomości 

Kupując nieruchomość, należy liczyć się nie tylko z podatkami, ale również dodatkowymi opłatami. W przypadku wyboru kredytu hipotecznego jako formy finansowania kupowanego domu czy mieszkania kupujący ponosi koszty prowizji za udzielenie kredytu oraz wynagrodzenia rzeczoznawcy (który sporządza operat szacunkowy). W tym przypadku najczęściej mówimy o kwotach rzędu kilkuset złotych.

Poszukując mieszkania albo domu na sprzedaż, trzeba również pamiętać o kosztach ustanowienia hipoteki do księgi wieczystej (200 złotych). Dodatkowo należy odprowadzić podatek od ustanowienia hipoteki, który wynosi 19 złotych. W przypadku zaciągania kredytu na nieruchomość konieczne będzie również ubezpieczenie, którego składka może wynosić kilkaset złotych, a nawet kilka tysięcy.

Wyszukaj artykuł