Czy warto inwestować w grunty?

Czy warto inwestować w grunty?

Inwestycja to doskonały sposób na zapewnienie sobie zabezpieczenia finansowego. Dowiedz się, dlaczego inwestowanie w ziemię to jeden z lepszych wyborów.

Dlaczego warto inwestować w działki

Istnieją dwa sposoby na ulokowanie kapitału w ziemi – jest to zakup terenu rolnego oraz zakup działki budowlanej. Oba przypadki różnią się od siebie pod względami prawnymi, przy czym kwestia nabycia gruntu rolnego jest nieco bardziej złożona ze względu na wprowadzoną przed paru laty Ustawę o gruntach rolnych. Zgodnie z jej treścią zakupić grunt pod rolę może tylko osoba będąca rolnikiem indywidualnym – w przypadku każdego innego podmiotu konieczne będzie uzyskanie zgody Agencji Nieruchomości Rolnych. Zupełnie inaczej ma się sprawa zakupu działek budowlanych, który może zostać dokonany przez każdego.

Jest to tym cenniejsza inwestycja, że ceny gruntów rosną z roku na rok przy jednoczesnej stałej popularności tego typu ofert. Jednym z czynników determinujących opłacalność inwestycji w działki jest fakt, że stanowią one ograniczony surowiec. Z drugiej strony rozwój cywilizacji i technologii sprawia, że coraz większe staje się zapotrzebowanie na przestrzeń pod budowę nowych obiektów lub poszerzanie terenów wiejskich i założeń urbanistycznych.

Zakup gruntu to więc nie tylko sposób na „przechowanie” naszego kapitału bez obaw o inflację. Ze względu na konsekwentne podnoszenie kosztów działek możemy wiele zyskać, odsprzedając go po paru latach nawet za kilkukrotne wyższą cenę.

Na co zwrócić uwagę, wybierając działkę pod inwestycję

Aby zakup ziemi był maksymalnie opłacalny, konieczne jest sprawdzenie określonych właściwości interesującej nas działki. Kluczowym czynnikiem jest jej status prawny, czyli kwalifikacja w lokalnym planie zagospodarowania przestrzennego. Zbadanie tego aspektu pozwoli nam zorientować się m.in. w ewentualnych niedogodnościach mogących zmniejszyć oczekiwane profity.

Kolejnym ważnym aspektem jest położenie gruntu. W czasach, gdy coraz więcej ludzi ucieka z wielkich miast na wieś, nie chcąc jednak rezygnować przy tym z wygód i możliwości metropolii, do najbardziej lukratywnych inwestycji należy zakup parcel na terenach podmiejskich. Dużą zaletą będzie tu atrakcyjność otoczenia – np. bliskość lasu lub jeziora.

Wróć do bloga